Zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. Określone w tym rozporządzeniu zwolnienia obowiązują…

Read Full
621 views 19:20 0 Comments