Radca prawny czym się zajmuję ? Ile zarabia?

482 views 20:15 0 Comments 2022-10-18

Większość ludzi nie zdaję sobie sprawy, że między prawnikiem, adwokatem czy radcą prawnym nie można postawić znaku równości. Właśnie dlatego używają oni tych słów jak synonimów, nie stosując ich w sposób prawidłowy.

Obecnie coraz więcej osób poszukuje pomocy u radcy prawnego.

Kim jest radca prawny?

Jest to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego. Najczęściej jest to prawnik (tytuł ten otrzymuje się po ukończeniu studiów), który odbył aplikację radcowską i zaliczył egzamin zawodowy oraz dostał się na listę radców prawnych, gdyż wykonywać zawód radcy prawnego może tylko osoba, która znajduję się na tej liście. Jest ona sporządzana przez okręgową izbę radców prawnych.

Radca prawny Łódź

Jak zostać radcą prawnym?

Należy ukończyć magisterskie studia prawnicze, skończyć aplikację radcowską i zaliczyć egzamin radcowski. Jest to długotrwały proces. Same studia trwają 5 lat, a dochodzi do tego 3- letnia aplikacja.

Po ukończeniu studiów podchodzi się do egzaminu, w wyniku którego dostajemy się na aplikację, która również kończy się egzaminem. Jeżeli uda nam się to zrobić, mamy pełnie praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych i zapewnimy rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu- zostajemy wpisani na listę radców prawnych i składamy ślubowanie.

Są pewne wyjątki, gdy nie trzeba odbywać aplikacji radcowskiej i odbywać egzaminu np. gdy osoba posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Czasami nie ma konieczności odbycia tylko aplikacji radcowskiej np. gdy osoba posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Czym zajmuję się radca prawny?

Radca prawny może zajmować się doradztwem prawnym, sporządzaniem umów, sprawdzaniem, czy dokumenty są zgodne z prawem. Są to rzeczy, które może robić każdy po ukończeniu studiów prawniczych. Oprócz tych rzeczy radca prawny może reprezentować klienta przed sądem (Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). Mogą oni również prowadzić obsługę prawną, negocjować i sporządzać projekty umów, przygotowywać pisma procesowe czy regulaminy.

Gdzie radca prawny znajdzie zatrudnienie?

Radca prawny ma komfort, wybrania sobie, w jakich ramach chciałby realizować swoją profesję.

Do wyboru ma:

  • Umowę o pracę (instytucja państwowa lub przedsiębiorstwo)
  • Umowę zlecenie
  • Umowę B2B
  • Spółkę osobową lub cywilną (ich wspólnikami są wysoko wykwalifikowani prawnicy)
  • Kancelarię radcy prawnego

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych

Odpowiedzialność dyscyplinarną radców prawnych reguluje rozdział 6 z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. W dokumencie tym wyznaczono materialno-prawne fundamenty tej odpowiedzialności oraz procedury i zasady postępowania dyscyplinarnego. Przepisy te gwarantują klientom satysfakcjonujący poziom otrzymywanych usług oraz pomagają określić konsekwencje związane ze świadczenie usług prawnych.

Cechy dobrego radcy prawnego

Trzeba zdawać sobie sprawę, że zawód ten jest niezwykle czasochłonny i wymagający. Wymaga nieustannego poszerzania wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. W związku z tym osoba ta powinna wykazywać się odpowiednim wykształceniem i kompetencjami. Powinien on odznaczać się również dyskrecją- każdego radcę prawnego obowiązuje tajemnica zawodowa. Dbanie o interesy klienta przyczynią się do zdobycia zaufania i dobrej opinii co w konsekwencji prowadzić będzie do zwiększenia się liczby klientów. Podobnie ma się zresztą sprawa z empatią i komunikatywnością- wzrasta zadowolenie ze świadczonej usługi.

Samorząd radców prawnych

Jeżeli chce się zostać radcą prawnym, należy przynależeć do samorządu zawodowego- jest to obowiązkowe. Samorząd ma określone zadania, które musi wypełniać.

Są to między innymi:

  • Zapewnienie warunków do pracy opisanych w ustawie dotyczącej radców prawnych
  • Reprezentowanie radców prawnych i aplikantów
  • Chronienie interesów radców prawnych
  • Odpowiednie pokierowanie aplikantów do właściwego wykonywania zadań związanych z zawodem radcy prawnego
  • Pilnowanie czy radcy prawni należycie wykonują swoje obowiązki

Ile zarabia radca prawny?

To, ile zarabia radca prawny, będzie zależało w dużej mierze od tego, gdzie pracuje, ile usług świadczy w konkretnym miesiącu, od jego doświadczenia, opinii na jego temat czy pracuje on na umowie, czy może ma własną działalność. Warto tu wspomnieć, że kwota minimalna za usługi, które wykonuje radca prawny, została ustalona przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu. Wynagrodzenie radcy prawnego waha się w okolicach od 7000 do 13000 zł brutto. Przeciętnie radca prawny zarabia około 10 000 zł brutto.

Zapraszam do przeczytania artykułu na temat —> Kim jest prawnik? Co robi i jak nim zostać?

Tagi: , ,