Jak przewozić materiały niebezpieczne?

409 views 20:41 0 Comments 2022-10-13

Wśród samochodów ciężarowych spotykanych na polskich drogach, często można zauważyć pojazdy wyróżniające się szczególnym oznakowaniem. Ich zadaniem jest transport materiałów niebezpiecznych. Firmy oferujące swoje usługi w tym zakresie muszą spełniać szereg postawionych przed nimi wymagań. Zostały one opisane w tak zwanej umowie ADR. Jest to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Każda firma której działalność związana jest z przewozem materiałów niebezpiecznych zobowiązana jest do współpracy z doradcą do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa do stawianych przez konwencję wymagań. Jednym z nich jest odpowiednie oznakowanie pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. Samochody, których zadaniem jest transport tego typu materiałów zwykle oznakowane są za pomocą prostokątnych pomarańczowych tablic z czarną ramką.

Dodatkowo tablice te mogą być oznaczone cyframi przekazującymi informacje o numerze rozpoznawczym zagrożenia związanego z przewożonym ładunkiem. Inaczej opisuje się samochody przewożące substancje promieniotwórcze, a inaczej ciecze palne czy substancje żrące. Jeżeli transportowane materiały są przewożone w oddzielnych opakowaniach, każde z nich musi zostać odpowiednio oznaczone.

Konwencja ADR zawiera także wytyczne dotyczące jednoczesnego przewozu niebezpiecznych ładunków stwarzających zagrożenia różnych typów. Certyfikowane opakowania stanowią bowiem wystarczające zabezpieczenie, aby materiały te były transportowane razem, umowa ADR zawiera jednak kilka wyjątków.

Stosowanie konwencji może wydawać się uciążliwe, ma jednak sprawić, aby transport materiałów niebezpiecznych nie stwarzał zagrożenia na drodze.

Tagi: ,