Wyświetleń: 1633

Napisane przez:

IP box – niskie podatki dla innowacyjnych przedsiębiorców

IP box – niskie podatki dla innowacyjnych przedsiębiorców

Od 01 stycznia 2019 roku zaczął obowiązywać nowy atrakcyjny podatek dochodowy dla przedsiębiorców osiągających dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przedsiębiorca, który stworzył wartość intelektualną i nadał jej odpowiednie ramy prawne będzie mógł od uzyskanego z tych praw dochodu zapłacić preferencyjny podatek w wysokości 5%.

Warunkiem skorzystania z nowej stawki jest przekształcenie własności intelektualnej przedsiębiorcy w tzw. kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Kryterium to spełniają następujące prawa:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychód z tych praw może skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodu, jeśli go uzyska. Jeśli natomiast poniesie stratę może rozliczyć ją w okresie kolejnych 5 lat jednak tylko z dochodem uzyskanym z tego samego źródła, z którego wyniknęła strata. Jak zatem łatwo się domyśleć preferencyjna stawka podatku dochodowego nie dotyczy całej działalności danego przedsiębiorcy a jedynie kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Wydzielenie źródeł dochodu i straty, które można ze sobą kompensować w kolejnych latach przypomina spotykane często w polskim prawie podatkowym opodatkowanie ryczałtowe wybranych elementów działalności. Odmiennością jest oczywiście możliwość uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu przy obliczaniu dochodu. Wysokość dochodu obliczana jest według wzoru określonego w ustawie z zastosowaniem współczynnika ustalanego na podstawie specjalnego algorytmu. Istnieje również szereg ograniczeń związanych zaliczaniem wydatków do kosztów uzyskania przychodu, które są bardziej rygorystyczne od ograniczeń obowiązujących przy zastosowaniu zasad ogólnych. Obowiązuje tutaj klauzula ogólna zgodnie, z którą za kosz uzyskania przychodu nie może być uznany wydatek nie mający bezpośredniego związku kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Bezpośrednio wyłączone z kosztów są natomiast trzy kategorie wydatków, na:

 1. odsetki,
 2. opłaty,
 3. koszty związane z nieruchomościami.

Regulacja wydaje się ciekawy rozwiązaniem dla przedsiębiorców inwestujących w trudną branżę własności intelektualnej, w której nienamacalność produktu często stanowi bodziec do jego naruszania przez nieuczciwych konkurentów. Niższa stawka może stanowić pewną rekompensatę, za codzienne trudy, dla działających w tej branży przedsiębiorców i być impulsem do wzrostu dla innowacyjności gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *