Wyświetleń: 2138

Napisane przez:

ePUAP – do czego służy i co ma ułatwić?

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Niedawno na naszym blogu pisaliśmy o tym, że platforma ePUAP nie jest zbyt przyjazna dla cudzoziemców nieposiadających polskiego numeru PESEL. Dziś chciałabym się skupić na bardziej pozytywnych aspektach przedmiotowej platformy, mianowicie dla kogo i w jakim celu została stworzona, a co najważniejsze – co (w definicji) ma nam (użytkownikom) ułatwiać.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, a w skrócie ePUAP została wprowadzona Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 3 pkt 13 przedmiotowej ustawy ePUAP to nic innego jak system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet. Przekładając „z polskiego na nasze” w dużym uproszczeniu jest to platforma, za pomocą której możemy załatwiać różne urzędowe sprawy za pomocą Internetu. Wizja ominięcia wszechobecnych kolejek jest jak najbardziej kusząca!

Z ePUAPu mogą korzystać zarówno obywatele jak i podmioty publiczne. Żeby skorzystać z dobrodziejstw jakie oferuje nam przedmiotowa platforma musimy założyć tam swoje konto oraz podać dane identyfikacyjne i kontaktowe. Zanim jednak przejdziemy do zakładania konta warto sprawdzić jakie sprawy urzędowe możemy załatwić tą drogą. Ich kategorie ukazują nam się po otworzeniu zakładki „Katalog spraw” na stronie www.epuap.gov.pl i są to między innymi sprawy z zakresu edukacji, podatków, motoryzacji i transportu czy też budownictwa i mieszkania. Z uwagi na ich dosyć dużą liczbę prawdopodobnie wpadniemy w euforię mamieni wizją wiecznego załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Zanim jednak odtańczycie taniec zwycięstwa polecam sprawdzić, czy Wasz urząd pozwala na załatwianie spraw tą drogą. W przeciwnym razie w dalszym ciągu musicie udać się do niego osobiście.

Warto zauważyć, że każda sprawa, którą możemy załatwić za pomocą ePUAP ma swój krótki opis, który zawiera między innymi informacje jakie dokumenty są do danej sprawy wymagane, jaki organ jest właściwy do jej załatwienia, czy musimy wnieść jakieś opłaty oraz jakie są etapy realizacji danej sprawy. Niewątpliwie jest to przydatne z uwagi na fakt, iż przed załatwieniem danej sprawy mamy świadomość co nas czeka i co musimy zrobić żeby skutecznie się z nią uporać.

Na potrzeby niniejszego artykułu załóżmy, że nasz urząd pozwala na załatwienie spraw przez Internet i mamy już założone konto. Co dalej? W wielu przypadkach samo założenie konta może być niewystarczające, niezbędne będzie również założenie Profilu Zaufanego. Profil Zaufany według definicji z Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, to nic innego jak zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ – innymi słowy jest to bezpieczny i bezpłatny mobilny podpis elektroniczny. Aby móc podpisywać Profilem Zaufanym na dokumentach wysyłanych do urzędu, oraz potwierdzać odbiór korespondencji z urzędu, musimy taki profil założyć, a następnie potwierdzić. Żeby nie było tak łatwo i kolorowo, potwierdzić musimy go osobiście udając się do jednej z placówek umożliwiających takie potwierdzenie. Taki Profil Zaufany zachowuje swoją ważność 3 lata, jeśli chcielibyśmy w dalszym ciągu z niego korzystać, niezbędne byłoby przedłużenie jego ważności na kolejne lata. Na marginesie wspomnę, iż potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwia między innymi Urząd Miasta, ZUS, czy też Urząd Skarbowy. Pełną listę możliwych punków potwierdzeń można sprawdzić na wspomnianej wyżej stronie internetowej.

Zasady potwierdzania, przedłużania ważności i wykorzystywania Profilu Zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie Profilu Zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej z dnia 5 października 2016 roku.

W definicji przedmiotowa platforma ma nam ułatwić kontakt z urzędami, w praktyce różnie z tym bywa. Nie mniej jednak stanowi ona ciekawe rozwiązanie, które ma duży potencjał rozwojowy poprzez stałe poszerzanie zakresu spraw, w związku z czym jest na pewno rozwiązaniem wartym rozważenia i przetestowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *