Wyświetleń: 1425

Napisane przez:

Copyright Trolling – czyli wezwania do zapłaty za naruszenie praw autorskich

Copyright Trolling – czyli wezwania do zapłaty za naruszenie praw autorskich

Słowo prawo według słownika PWN to „ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności” . Ostatnio w mediach zrobiło się głośno na temat nadużywania norm prawnych w celu rzekomego „wyłudzenia pieniędzy”. Jednym z takich zjawisk jest Copyright trolling.

Co to jest?

Problem z copyright trollingiem, czyli wezwaniami do zapłaty za naruszenie praw autorskich w Internecie, polega głównie na tym, że wezwania często wysłane są do osób, które nie dokonały naruszenia a nadto wątpliwości budzą kwoty wskazywane w wezwaniach. Ponadto, z uwagi na fakt, że przedmiotowe wezwania do zapłaty wystosowywane są przez radców prawnych lub adwokatów, budzą one wątpliwości pod względem zgodności z zasadami etyki, którymi zobowiązani są kierować się przedstawiciele tych zawodów.
Poważny i stanowczy charakter przedmiotowych wezwań powoduje, że osoby je otrzymujące, często zbyt pochopnie podejmują decyzję o uiszczeniu kwoty z wezwania.

Ze względu na zasobność Internetu, w sieci można znaleźć praktycznie wszystko. Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, użytkownik ma prawo pobrać utwór do własnego użytku osobistego, jednak nie może go rozpowszechniać. Działanie niektórych programów umożliwiających np. oglądanie filmów w sieci, narusza te prawa. Dzieje się tak w przypadku, gdy użytkownik udostępni ściągnięty utwór innym odbiorcom. Takie zachowanie może naruszać prawa wyłączne podmiotów uprawnionych, a naruszyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich. W tym miejscu warto wskazać, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje zarówno odpowiedzialność cywilną jak i karną.

Jak rozpoznać zjawisko copyright trollingu?

Jeśli któregoś dnia otrzymasz kopertę z „Przedsądowym wezwaniem do zapłaty tytułem rozpowszechniania utworu bez uprawnień” bądź czujny i nie działaj pochopnie. Zwróć uwagę na kwotę, która została podana. Zanim zdecydujesz się na jej uiszczenie upewnij się, że wezwanie rzeczywiście dotyczy Twojej osoby – czy to Ty dokonałeś naruszenia? Ponadto, jeśli w wezwaniu pełnomocnik twierdzi, że jest umocowany do reprezentowania podmiotu uprawnionego, a do wezwania nie zostało załączone stosowne pełnomocnictwo najlepiej zwrócić się o nie do pełnomocnika.

Copyright trolling – jak się bronić?

Jeśli wiesz, że nic złego nie zrobiłeś nie masz się czego obawiać. Mimo wszystko warto wiedzieć, jakie prawo obowiązuje w sieci. Jak wcześniej zostało wspomniane w Internecie można znaleźć prawie wszystko. Należy pamiętać, że prawo własności intelektualnej obowiązuje również w Internecie. Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć tutaj (Realizacja ustawy o prawie autorskim 2013 pdf).
Należy pamiętać, że jeśli doszło do naruszenia praw podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich to przysługują im określone roszczenia.
Tym niemniej, jeśli zarzucono Ci naruszenie praw autorskich możesz również podjąć określone środki obrony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *