Andrzej Kaja

Wykonalność nieostatecznych decyzji podatkowych.

Wyświetleń: 778

Wykonalność nieostatecznych decyzji podatkowych to bardzo istotna kwestia. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne zgodnie z art. 127 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997...

Pojęcie strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Wyświetleń: 1352

Pojęcie strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę to jedna z kluczowych i podstawowych prawnych kwestii prawa budowlanego. Ustalenie kręgu stron postępowania...

RODO – Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych

Wyświetleń: 1188

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób...

Podatki przedawnienie

Wyświetleń: 1031

Postępowanie karne jako środek służący do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – czyli kiedy twój podatek się nie przedawni. Ustawodawca w...